Missie

Op SO De Springplank zijn kinderen altijd welkom.  We zetten een veilig en positief pedagogisch klimaat neer. Het specialistisch en professionele team dat blijvend in ontwikkeling is biedt maatwerk aan kinderen met gedrags-, ontwikkelings- en psychiatrische problematiek. We gaan uit van de mogelijkheden van het kind. We bieden kinderen telkens nieuwe kansen. Ieder kind is uniek!

Op SO De Springplank staat het kind centraal. Ons gezamenlijk doel is het bevorderen van een brede ontwikkeling op zowel op didactisch- als op pedagogisch gebied. De inbreng van alle betrokkenen is hierbij van groot belang. Samenwerking en transparante communicatie is het uitgangspunt.

 

Waarden

Kind
Ik voel mij welkom en mag zijn wie ik ben. Ik krijg kansen om met plezier te groeien naar zelfstandigheid.

Ouder
Op de school van mijn kind word ik open ontvangen, ervaar ik wederzijds respect, waardering en professionele betrokkenheid.

Personeel
Wij zijn een professioneel, daadkrachtig team dat met plezier verantwoordelijkheid neemt.

Partners
Vanuit een betrouwbare, transparante houding zoeken wij de verbinding met partners, waarbij we het verschil maken voor de leerling en zijn netwerk.

Cultuur
Wij werken hard in een ontspannen sfeer.


Speciaal waar nodig

Op SO De Springplank zijn wij speciaal waar dit nodig is, maar gewoon waar dit kan. We zetten in op een duidelijke, gestructureerde onderwijsomgeving waarin rust, veiligheid en structuur sleutelwoorden zijn. Leren is een doel en middel, waarmee we het maximale uit het kind proberen te halen. Hierbij houden we rekening met de mogelijkheden en moeilijkheden van het kind. Hierbij is het uitgangspunt het talent van het kind en niet de beperking.

Het team van SO De Springplank bestaat uit gespecialiseerde en gemotiveerde leerkrachten en onderwijsassistenten. Basisrust in alle ruimtes is van groot belang in de school. De leerkrachten besteden veel aandacht aan sociaal-emotionele ontwikkeling, de omgang met elkaar en het aanleren van sociale vaardigheden. Op een speelse manier leren we de leerlingen de sociale omgangsvormen aan. In een zo min mogelijk veranderende omgeving bieden we kinderen een specifiek en toereikend alternatief voor hun gedrag in een sociale situatie. Het uiteindelijke doel is het ontwikkelen van een vast en gewenst patroon van handelen, waarbij ieder kind zichzelf kan en mag zijn.