SO De Springplank (voorheen SO Zutphen) is een cluster 4 school voor leerlingen van 4 t/m 12 jaar. Door een psychiatrisch en/of gedragsprobleem kunnen deze leerlingen binnen het regulier basisonderwijs niet tot moeilijk functioneren. De leer- en gedragsproblemen van de kinderen liggen op verschillende gebieden, denk bijvoorbeeld aan autisme, ADHD, hechtingsstoornis of diffuse gedragsproblematiek. Wij zien te allen tijde het kind en houden rekening met zijn problematiek. En niet andersom.

Optimale leeromgeving

Op SO De Springplank is uw kind geen uitzondering. Met veiligheid, zorg en structuur creƫren we een optimale leeromgeving. Daarbij bieden we aangepaste, gerichte onderwijskundige hulp in kleine leergroepen onder begeleiding van gespecialiseerde leerkrachten en onderwijsassistenten. We zorgen ervoor dat leerlingen zo goed mogelijk kunnen functioneren in de maatschappij en begeleiden wij ze zo passend mogelijk naar het regulier of speciaal voortgezet onderwijs.